VỀ BẢN VIỆT

Bản Việt tiền thân là công ty Giáo dục và Công nghệ Quốc tế Châu Á – IAC, được thành lập năm 2010, với sứ mệnh tạo lập các hệ thống giáo dục ưu việt, các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ hỗ trợ chuyên sâu cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

HỆ THỐNG THƯƠNG HIỆU TRỰC THUỘC

bồi dưỡng văn hóa điểm 10+

hệ thống ngoại ngữ tinh hoa

trường PT liên cấp tinh hoa

tinh hoa tech

GIÁ TRỊ bản việt

Giáo dục và Đào tạo

Hệ thống chương trình Trẻ em, Thiếu nhi, Thiếu niên được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ, Khoa học, Nghệ thuật, Âm nhạc…khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của trẻ. Trẻ được phát triển toàn diện tất cả các giác quan, tư duy và Ngôn ngữ.

Các khóa học Người lớn được thiết kế chuyên biệt, khoa học, sinh động, giúp ngượi học dễ dàng cảm thụ, sữ dụng ngoại ngữ dễ dàng.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Trao đổi chương trình đào tạo

Cambridge / University

Hạ tầng công nghệ

Công nghệ / Hạ tầng

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ

Giáo dục / Đào tạo